FOTO: JANNE A. SVIT - DESIGN: ESPEN BERG

Andre prosjekter


  1. PunkttegnSchola Sanctae Sunnivae


Gunn synger i det gregorianske koret Schola Sanctae Sunnivae, som ble stiftet i 1992 og består av 12-14 kvinnelige sangere ledet av dirigent og kunstnerisk leder Anne Kleivset. Navnet har scholaen valgt etter den kvinnelige, norske helgen St. Sunniva. Koret står bak restaurering og framføring av gregoriansk materiale fra norsk og europeisk middelalder og har høstet stor anerkjennelse for dette arbeidet.


Schola Sanctae Sunnivae har samarbeidet med en rekke kjente artister, og har turnert i blant annet Belgia, Estland, Frankrike, Ungarn, Spania og Danmark.  Foruten å gi egne konserter deltar koret ved messer og tidebønner i katolske og protestantiske sammenhenger, ved pilegrimsvandringer og ulike økumeniske arrangement.


Schola Sanctae Sunnivae gav i 2010 ut en CD med Maria-liturgi fra Nidaros på plateselskapet 2L. De har tidligere gitt ut 3 cd’er ved Kirkelig kulturverksted; (Fingergullofficiet, 1997; Rex Olavus, 2000; Johannesofficiet, 2006) og anses i dag som ett av Europas fremste kor innen gregoriansk sang.  1. PunkttegnFlamenCompaniet


FlamenCompaniet er Midt-Norges første flamencoensemble og ble startet vinteren 2009. De spiller tradisjonell flamenco og planen er videre å finne et uttrykk der de også kan bruke norsk folkemusikk på en spennende og nyskapende måte. Kunstnerisk leder er Hilde Handegard.


Gunn var med som fast vokalist i FlamenCompaniet fra starten og ut august 2012.