FOTO: JANNE A. SVIT - DESIGN: ESPEN BERG

Gunn Mogseth er skuespiller og sanger. Hun er utdannet ved Musikkonservatoriene i Trondheim og Tromsø, og fra skuespillerutdannningen ved NISS (Nordisk Institutt for Scene og Studio) i Oslo. Hun har siden 1995 vært med på ulike teater- og musikkproduksjoner, og fra 2003 har hun jobbet profesjonelt som skuespiller. Gunn har et variert uttrykk og har medvirket i alt fra barneteater og historiske spel til krimteater og lesninger av ny, norsk dramatikk. I tillegg til oppdrag i ulike sammenhenger, har Gunn produsert egne forestillinger, alene eller i samarbeid med andre. Hun er for tiden ansatt som rådgiver for Den kulturelle skolesekken i Nord-Nord-Trøndelag, men tar også oppdrag som utøver.


Gunn Mogseth tar oppdrag som skuespiller og sanger:

  1. Roller innen teater og musikkteater

  2. Større og mindre sangoppdrag i forskjellige sammenhenger. Konserter, bryllup, begravelser, festlige lag, etc.

  3. Diktopplesning


Gunn Mogseth har også erfaring som produsent, bl.a. for Musikk i Nord-Trøndelag, Kibneb-festivalen og egne produksjoner, og som operainspisient for Bergen Najsonale Opera, Opera Nordfjord, Nordland Musikkfestuke og Operaen i Kristiansund.


Medlem av:

Propellen Teater, Trondheim

Musikernes fellesorganisasjon


  1. PunkttegnOppdragsgivere

  2. PunkttegnCurriculum Vitae

Generelt